Back to Top

Oddíl Vlčci

O nás

 

Hlavní úkoly a poslání oddílu vychází z tradic woodcraftu a pokračuje v myšlenkách E.T.Setona, dále vychází z tradic oddílu Vlčat, který sídlí v Jihlavě. Náš oddíl se navrací k přírodě ve všech formách a podobách a do podvědomí dětí a mládeže prosazuje lásku k přírodě a ke všemu živému vůbec, zároveň učí děti zálesáctví a také tábornickým dovednostem. Oddíl vznikl jako kroužek v obci Olší, která tento finančně podporuje.

 

A teď trošku zjednodušeně, nejsme skauti, junáci ani liga lesní moudrosti, jsme od každého něco s velkou dávkou vlastních nápadů. Nejvíce společného máme s oddílem Vlčat, který funguje pod organizací Javořice, klub přátel E.T.Setona již 50 let, a sídlí v Jihlavě. V tomto oddíle jsem fungovala již od roku 1993, aktivně až do roku 2012. I díky létům stráveným u Vlčat jsem měla chuť v této činnosti pokračovat a založit "vlastní" oddíl na podobných principech. V oddíle chceme klást důraz na zážitek, na zážitkovou formu učení se a získávání zkušeností v různých oborech. Kromě zálesáctví a táboření se budeme věnovat i sportovní či rukodělné činnosti. Děti se naučí poznávat zvířata, rostliny i stopy, budou umět uzlovat, šifrovat, bezpečně rozdělávat oheň, zbudovat táborovou stavbu, budou znát základy zdravovědy, ovládat mapu i busolu i třeba postavit stan. Toto všechno se naučí na oddílových schůzkách, které se budou konat jedenkrát za týden a také na oddílových akcích, tyto budou 1-2x do měsíce.

 

Od září 2020 jsme v našem oddíle vytvořili dvě skupiny - první z nich je skupina Vlčci - Olší a druhá skupina jsou Vlčci - Jihlava - a to hlavně z důvodu, aby všichni naši členové mohli docházet na pravidelné schůzky a akce. 

 

Vzhledem k tomu, že ve skupině Vlčci - Olší je více dětí, jsou rozděleny kvůli lepší organizaci do družinek.

 

ODDÍLOVÝ ZNAK

Naším znakem je lesní moudrost s vlčí stopou. Je to tedy bílý štít, který symbolizuje čistotu myšlenek a skutků a modré rohy, které symbolizují sílu a statečnost a skutečnost, že chceme žít pod modrou oblohou a v souladu s přírodou. Vlčí stopa pak symbolizuje název našeho oddílu a jeho pojetí na základě celistvosti vlčí smečky, síly spojeného úsilí a dovednosti vlků pohybovat se v přírodě. Zároveň také to, že vlk je v dnešní přírodě bohužel už jen výjimkou, stejně tak jako děti, které místo mobilů a tabletů vyrážejí do přírody.