Back to Top

Oddíl Vlčci

Odborky

Odbornosti a dovednosti

Tak jako indiáni získávali za různé činy orlí pera, na jejichž konci se houpala různobarevná kolečka, tak i členové oddílu mohou získat své „kolečko odbornosti či dovednosti“. Symbol na kolečku značí, co tento jedinec dokázal. Výšivka se nosí na oddílovém tričku na pravé straně. Odbornosti a dovednosti jsou rozděleny na tři stupně obtížnosti tak, aby i nejmladší členové oddílu měli šanci některou dovednost získat. Zkoušky se musí plnit vždy od prvního stupně, přes druhý až ke třetímu.

 

Odbornosti a dovednosti jsou:  

- Znalec zvířat

- Znalec rostlin, hub a stromů

- Táborník

- Zdravotník

- Topograf a šifrant

- Řemeslník

- Sportovec

 

Znalec zvířat 1.st. - věk 4-6 let

- zvířata:         

- zná v přírodě volně žijících 10 savců

- zná v přírodě volně žijících 5 ptáků

- zná v přírodě volně žijící 2 obojživelníky

- zná v přírodě volně žijící 2 ryby

- zná v přírodě volně žijící 2 plaze

- zná v přírodě volně žijících 5 zástupců hmyzu

- určí zvíře podle zvuku – alespoň 3

- určí zvíře podle srsti, paroží, peří apod. – alespoň 2

- alespoň 1x zakrmoval zvěř

- alespoň u 5ti zvířat dokáže popsat potravu, kde přebývá a to nejdůležitější o nich

- nasbírá pro zvířátka kaštany nebo žaludy –  alespoň  1 kg

 - stopy:                       

- rozezná stopu  ptáka od stopy savce

- určí 2 stopy

- určí zvíře podle stop v přírodě (dutina ve stromě, okousaný strom, okousaná šiška, trus, obydlí, apod.) – alespoň ve 3 případech

- nalezne v přírodě stopu zvířete a určí jí

                                  

Znalec zvířat 2. st. - věk 7-9 let

 - zvířata:         

- zná v přírodě volně žijících 15 savců

- zná v přírodě volně žijících 10 ptáků

- zná v přírodě volně žijící 4 obojživelníky

- zná v přírodě volně žijící 4 ryby

- zná v přírodě volně žijící 4 plaze

- zná v přírodě volně žijících 10 zástupců hmyzu

- určí zvíře podle zvuku – alespoň 6

- určí zvíře podle srsti, paroží, peří apod. – alespoň 5

 - alespoň 3x zakrmoval zvěř

- alespoň u 10ti zvířat dokáže popsat potravu, kde přebývá  a to nejdůležitější o nich

- nasbírá pro zvířátka kaštany nebo žaludy -  3kg nebo nasuší pytel sena

 - stopy:                       

- zná, způsob, jak se odlévá stopa

- určí 5 stop

- určí zvíře podle stop v přírodě (dutina ve stromě, okousaný strom, okousaná šiška, trus, obydlí, apod.) – alespoň v 6ti případech

- nalezne v přírodě 2 stopy zvířat a určí je

- dokáže udržet stopu alespoň 50  m

 

 

Znalec zvířat 3.st. -  věk 10-13 let

 

- zvířata:         

- zná v přírodě volně žijících 25 savců

- zná v přírodě volně žijících 20 ptáků

- zná v přírodě volně žijící 8 obojživelníky

- zná v přírodě volně žijící 8 ryby

- zná v přírodě volně žijící 7 plaze

- zná v přírodě volně žijících 20 zástupců hmyzu

- určí zvíře podle zvuku – alespoň 10

- určí zvíře podle srsti, paroží, peří apod. – alespoň 10

- alespoň 5x zakrmoval zvěř

- alespoň 1x rybařil

- zná alespoň jedno chorobu divokých zvířat a umí jí popsat

- alespoň u 15ti zvířat dokáže popsat potravu, kde přebývá a to nejdůležitější  o nich

- nasbírá pro zvířátka kaštany nebo žaludy -  5kg nebo nasuší 2  pytle sena

 - stopy:                       

- umí odlít stopu

- určí 10 stop

- určí zvíře podle stop v přírodě (dutina ve stromě, okousaný strom, okousaná šiška, trus, obydlí, apod.) – alespoň v 10ti případech…

- nalezne v přírodě 3 stopy zvířat a určí je

- dokáže udržet stopu alespoň 100 m

 

 

Znalec  rostlin, hub a stromů  1. st. - věk 4-6 let

 

rostliny:          

- zná alespoň 5 kvetoucích rostlin

- zná alespoň 3 rostliny podle listu

- zná alespoň 2 jedlé plody rostlin

- zná alespoň 1 obilovinu

- udělá alespoň 1 list do herbáře

 stromy:                       

- zná alespoň 2 rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy

- ví, který jehličnatý strom na zimu opadává

- zná alespoň 2 jehličnaté stromy

- zná alespoň 5 listnatých stromů

- určí alespoň 1 strom podle šišky

- určí alespoň 2 stromy/keře podle plodu

- zná alespoň 1 keř

 houby:            

- zná alespoň 4 jedlé houby

- zná alespoň 2 jedovaté/nejedlé  houby

- najde ve volné přírodě jedlou houbu

- ví, co si má s sebou na houbaření obléct a vzít s sebou

- ví, že houby, které neznáme, nesbíráme

- chová se jako slušný houbař (nekřičí, nenechává po sobě nepořádek, neničí nejedlé houby 

 

 

 Znalec  rostlin, hub a stromů 2 st.- věk 7-9 let

 

rostliny:          

- zná alespoň 10 kvetoucích rostlin

- zná alespoň 7 rostlin podle listu

- zná alespoň 4 jedlé plody lesních rostlin/keřů

- udělá alespoň 5 listů do herbáře

- bezpečně rozezná podle obrázku borůvku od vraního oka čtyřlistého

 stromy:                       

- zná alespoň 4 jehličnaté stromy

- zná alespoň 8 listnatých stromů

- určí alespoň 3 stromy podle šišky                                       

- určí alespoň 4 stromy/keře podle plodu

- zná alespoň 2 keře

- určí 2 stromy podle kůry

- alespoň u 3 stromů ví, k čemu slouží jejich dřevo

- vysadí alespoň 1 strom

- udělá 1 výrobek nebo potravinu z dřevin či jejich plodů či květů

 houby:            

- zná alespoň 8 jedlých hub

- zná alespoň 5 jedovatých/nejedlých hub

- ví, jak pozná bedlu od muchomůrky

- ví, pod jakým stromem najde nejčastěji kozáka, a kde najde nejčastěji bedlu

- zná alespoň 2 houby, které rostou na louce

- vyjde alespoň 1 za rok na houby

 

 

Znalec  rostlin, hub a stromů  3.st.- věk 10-13 let

 

rostliny:               

- zná alespoň 15 kvetoucích rostlin

- zná alespoň 12 rostlin podle listu

- zná alespoň 6 jedlých plodů rostlin/keřů

-  udělá alespoň 10 listů do herbáře

- zná alespoň 3 jedovaté rostliny

- ví, k čemu „převážně“ slouží, která obilovina

- určí alespoň 1 mech

- vypěstuje rostlinu či strom ze semínka (může být i ta, co pěstujeme na zahradě)

- zná alespoň jednu chorobu rostlin nebo stromů a alespoň 1 škůdce

 stromy:                

- zná alespoň 5 jehličnatých stromů

- zná alespoň 10 listnatých stromů

- určí alespoň 5  stromů podle šišky

- určí alespoň 6 stromy/keře podle plodu

- zná alespoň 2 keře

- určí 5 stromů podle kůry

- alespoň u 5 stromů ví, k čemu slouží jejich dřevo

- vysadí alespoň 5 stromů

- udělá 3 výrobky nebo potraviny z dřevin či jejich plodů či květů

 houby:                 

- zná alespoň 15 jedlých hub

- zná alespoň 10 jedovatých/nejedlých hub

- ví, co dělat při otravě houbami                                                                                   

- zná alespoň tři dvojice hub, u kterých může dojít k záměně

- umí uvařit alespoň jedno jídlo z hub

- vyjde alespoň 3 za rok na houby

 

 

 

TÁBORNÍK  1. st.- věk 4-6 let

 

táboření:              

- ví, jak se staví klasický stan

- vybere vhodné místo pro stavbu stanu

- správně roztřídí odpadky do příslušných kontejnerů

- ví, že odpadky patří do koše a ne do přírody a chová se podle toho

- alespoň 1x za rok se zúčastní akce „úklid“

- zvládne sbalit spací pytel

- ví, co je to KPZ

- umí si pod střechou rozdělat ležení

 oheň:                    

- zvládne nasbírat dřevo na oheň, i chrastí

- nepoužívá oheň jako hračku

- u ohně dodržuje základní bezpečnost                                                       

- umí uklidit a zamaskovat ohniště

- ví, z jakého stromu je nejlepší kůra na rozdělání ohně

 vaření:                 

- oškrábe alespoň 5 brambor

- rozezná základní druhy potravin

- umí namazat chleba

- dodržuje hygienické návyky při vaření  a zacházení s potravinami

- rozezná základní nádobí

- umí uvařit čaj (na sporáku, kamnech)

- umí nakrájet salátovou okurku na kolečka

- dokáže rozmíchat mouku ve vodě, aniž by zůstaly hrudky

- umí opéct na ohni špekáček

- umí utřít nádobí

turistika:              

- alespoň 1x za rok spal ve stanu

- ví, kde se nachází 2 nejbližší vlakové nádraží

- ví, kde se nachází 3 nejbližší autobusové zastávky

- dodržuje oddílové signály – nástup, příprava, schovat se

- umí chodit ve dvojici

- v přírodě nachodil během výprav alespoň 10 km (sčítá se, nemusí být naráz)

 

 

TÁBORNÍK  2. st.- věk 7-9 let

 

táboření:                 

- umí postavit klasický stan

- vybere vhodné místo pro stavbu alespoň tří stanů

- ví, jak nakládat s odpadky na výpravě

- pokud uvidí v přírodě odpadky, nenechá to jenom tak

- alespoň 3x za rok se zúčastní akce „úklid“

- zvládne sbalit batoh na jednodenní výpravu, ví co si má vzít s sebou

- vyrobí si svou KPZ, kterou nosí s sebou na oddílové akce

- umí si rozdělat ležení ve stanu

 oheň:                      

- umí postavit alespoň 2 druhy ohňů

- ví, na jakém místě je nebezpečné rozdělat oheň a proč

- umí postavit ohniště

- podařilo se mu zapálit oheň

- ví, jak bezpečně uhasit oheň a taky to, kdy se mohu od ohniště vzdálit

 vaření:                    

- zvládne oloupat cibuli a nakrájet jí

- zvládne ukrojit chleba na prkénku

- zná alespoň jeden jednoduchý recept na pokrm                                                 

- zvládne jednoduchou pomazánku

- umí uvařit brambory nebo rýži nebo těstoviny (sporák, kamna)

- oloupe vajíčko uvařené natvrdo, ví jak dlouho se vajíčko vaří

- zvládne si nařezat špekáček

- umí používat struhadlo

- umí umýt nádobí

 turistika:                 

- alespoň 3x za rok spal ve stanu

- umí vyhledat vlakový nebo autobusový spoj

- zvládne si připravit na schůzku jednu hru

- alespoň 1x za rok spal pod širákem

- zvládne přesun v zástupu

- v přírodě nachodil během výprav alespoň  20 km (sčítá se, nemusí být naráz)

 

                                        

TÁBORNÍK  3. st. - věk 10-13 let

 

táboření:                 

- umí postavit a složit klasický stan do 15ti minut

- vybere vhodné místo pro táboření celého oddílu na víkend

- zná přibližnou dobu rozkladu u vybraných odpadků (plechovka, sklo, papír, igeliťák)

- postaví jednoduchý přístřešek

- ví, jak se chovat při bouřce, jakých míst se vyvarovat

- zvládne sbalit batoh na dvoudenní výpravu, ví, co si má vzít s sebou

- ví, kam v táboře umístit latrýnu

- umí si rozdělat ležení pod širákem

 oheň:                      

- umí zapálit oheň na tři sirky (bez použití papíru)

- rozdělal oheň za deštivého počasí

- ví, jak udělat oheň na sněhu

- umí rozdělat oheň v kamnech/kotli

- umí zprovozuschopnit petrolejovou lampu

 vaření:                    

- uvaří jednoduché jídlo na ohni

- zvládne uvařit jednoduché jídlo pro oddíl

- zná recept na 5  jídel

- zvládne alespoň 2 pomazánky

- připraví jídelníček na 5 dní

- nanormuje 3 recepty  na pokrm pro 20 osob

- zvládne umýt nádobí

- dochutí čaj

- rozezná 5 druhů koření – ví, u jakého pokrmu je použije

 turistika:                 

- alespoň 5x za rok spal ve stanu

- alespoň 3x za rok spal pod širákem

- připraví jednoduchý program na jednodenní výpravu

- zvládne vést oddílovou schůzku

- zvládne se pohybovat v rojnici

- v přírodě nachodil během výprav alespoň  30 km (sčítá se, nemusí být naráz)

 

 

Zdravotník  1. st.- věk 4-6 let

 

poranění:             

- ví, jak ošetřit puchýře

- ví, jak ošetřit třísku

- ví, jak ošetřit malé říznutí/škrábnutí

- ví, jak ošetřit odřeninu

- ví, jak ošetřit štípnutí včelou, vosou, komárem

- ví, jak ošetřit krvácení  z nosu

- ví, jak vyndat klíště a jak dále postupovat

 bezpečnost/hygiena:         

- zná telefonní číslo na záchranku

- ví, proč je důležité na kole, lyžích jezdit s helmou

- chová se u vodních ploch, tak, aby dodržel základní bezpečnost

- ví, kam uloží tyto potraviny: šunka, balená voda, zelenina, pečivo, jogurt, těstoviny

- umí si pořádně a správně umýt ruce, vyčistit zuby a vysmrkat se

 lékárnička:                         

- rozezná obvazy

- rozezná náplasti

- pozná šátek od škrtidla

 rozpoznávání:                   

- umí určit tyto zvířata: včela, vosa, komár, klíště, zmije

- umí určit tuto houbu: muchomůrka červená

- umí určit tuto rostlinu: vraní oko čtyřlisté

- určí základní části lidského těla

 

 

Zdravotník 2.st. - věk 7-9 let

 

poranění:                

- ví, jak postupovat při mdlobě

- zná rozdíl mezi úpalem a úžehem, ví jak při těchto stavech postupovat

- ví, jak ošetřit popáleniny 1.stupně

- ví, jak ošetřit omrzliny

- ví, co znamená 5T, kdy je používám

- ví, jak ošetřit cizí těleso v oku

- pozná tepenné krvácení od žilního

- ví, jak ošetřit lehkou zlomeninu

- zná, jaká je frekvence při KPR – u dospělého a i u dětí

- ví, jak ošetřit naraženiny, vymknutí

- ví, jak ošetřit řezné a tržné rány

- ví, co dělat při bezvědomí

 bezpečnost/hygiena:               

- zná telefonní číslo na záchranku, policii i hasiče – i společné číslo IZS

- zná bezpečnostní pravidla při vstupu na led

- chová se u skal tak, aby dodržel základní bezpečnost

- zná pravidla při uchovávání potravin

- zná pravidla při přesunu po komunikacích

 lékárnička:             

- ví, co by měla obsahovat lékárnička

-  umí v případě nutnosti vytvořit nosítka z věcí, co má po ruce

- umí udělat improvizovanou dlahu na ruku

- ví, jaké léky použít při teplotě

- ví, co dělat při průjmu

 rozpoznávání:        

- zná alespoň 4 jedovaté houby         

- zná alespoň 2 jedovaté rostliny

- učí detailně části lidského těla

 

 

 Zdravotník - 3.st - věk 10-13 let

 

poranění:                

- ví, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem

- umí provést nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst

- ví, jak ošetřit popáleniny 2 a 3.stupně

- ví, jak postupovat při otravě

- ví, jak postupovat při poranění cizím tělesem v dutině břišní

- ví, jak ošetřit tepenné a žilní krvácení

- ví, jak ošetřit otevřenou zlomeninu

- rozpozná rány bodné, řezné, tržné, sečné a rány kousnutím

- ví, jak postupovat při poranění – pád z výšky

- ví, jak postupovat při uštknutí hadem

- ví, jak postupovat při pokousání psem

- umí stabilizovanou polohu a zná její význam

- zvládne ošetřit opravdové  lehké poranění

- ví, co dělat při alergické reakci

bezpečnost/hygiena:              

- zvládne hovor na linku 155 (nanečisto)

- ví, jak se chovat při bouřce

- ví, jak se chovat v případě dopravní nehody – co se týče bezpečnosti

- dodržuje zásady bezpečnosti při koupání

- dodržuje bezpečnost při používání nebalené vody (z přír.zdrojů)

- ví, jak dodržovat hygienická pravidla při používání masa a vajec

- ví, jak bezpečně používat čistící prostředky

 lékárnička:             

-  umí vytvořit nosítko, tzv. sedátko

- umí udělat improvizovanou dlahu na nohu

- ví, jaké léky použít při rýmě, kašli, zácpě

- ví, co dělat při zvracení

- ví, jak postupovat u laryngitidy

- zná způsob, jak vyprostit osobu z havarovaného vozidla

- ví, jak postupovat při tonutí

 rozpoznávání:        

- zná a popíše fungování lidského těla – zná  jednotlivé soustavy

- popíše základní kosti v těle a ví, kde se nachází vnitřní orgány

-  zvládne pohled na krev

 

                              

TOPOGRAF A ŠIFRANT - 1.st. věk 4-6 let

 

mapa:                  

- rozezná busolu a kompas

- ví, kde na mapě je sever

- vyjmenuje čtyři světové strany

- zná alespoň 8 mapových značek

- ví, co jsou to pochodové značky a zná alespoň 3

- zná 2 způsoby, jak vytvořit pochodovou značku

- ví, co je to tajné značení

- na mapě pozná louku, pole, les a vodní plochu

- zná šipku vlčků

- zná alespoň 1 způsob určení světové strany v přírodě

 hvězdy:                

- ví, co je to souhvězdí

- zná název naší planety

- ukáže na obloze hvězdy

- ví, co svítí ve dne a co v noci

- ví, podle které hvězdy poznáme sever

 šifry:                     

- zná morseovu abecedu – písmeno/slovo – alespoň 10

- rozezná dlouhou a krátkou slabiku

- umí vytleskat slovo po slabikách

- zná způsob, jak napsat tajnou zprávu

- ví, co je to šifra a k čemu slouží

 znalost okolí:      

- zná název nejvyššího vrchu Českomoravské vrchoviny

- zvládne se orientovat dle jednoduchého plánku

- ví, co dělat, když se ztratí

- zná název vesnice, v níž žije

- zná blízké okolí klubovny/tábořiště

 

 

TOPOGRAF A ŠIFRANT  2. st.- věk 7-9 let

 

mapa:                  

- zvládne určit azimut na mapě i v přírodě

- umí naseverovat mapu

- namaluje růžici se světovými stranami

- zná alespoň 12 mapových značek

- zná alespoň 6 pochodových značek

- zná 3 způsoby, jak vytvořit pochodovou značku

- zná alespoň 3 způsoby tajného značení

- na mapě pozná kopec/vrch, zjistí jeho výšku, ukáže město/obec, cestu, silnici, potok

- zná dva způsoby, jak určit světové strany v přírodě

 hvězdy:                

- zná alespoň 2 souhvězdí

- najde na noční obloze alespoň 1 souhvězdí

- najde na noční obloze severku

- vyjmenuje alespoň 5 planet naší sluneční soustavy

 šifry:                     

- zná morseovu abecedu

- umí napsat tajnou zprávu

- zná abecedu

- zná alespoň 3 šifry

znalost okolí:      

- ví, kolik měří nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny

- zvládne namalovat plánek dětského hřiště

- zná širší okolí klubovny/tábořiště

- ví, jak se chovat v neznámém terénu

  

 

TOPOGRAF A ŠIFRANT 3.st. - věk 10-13 let

 

mapa:                  

- zvládne jít podle azimutu (alespoň 5 stanovišť)

- vysvětlí, co je to vrstevnice, ukáže na mapě, kde je kopec prudší, a kde mírnější

- zná alespoň 20 mapových značek

- zná alespoň 9 pochodových značek

- alespoň 1x přichystal pochod podle pochodových značek

- umí udělat alespoň 4 způsoby tajné značení

- na mapě pozná směr toku řek/potoků

- zná turistické značky  a ví  k čemu slouží

- zná 3 způsoby, jak určit v přírodě světové strany

- vysvětlí, co je to měřítko, zvládne jeho přepočet

 hvězdy:                

- zná alespoň 5 souhvězdí

- na noční obloze ukáže 3 souhvězdí

- vyjmenuje všechny planety naší sluneční soustavy

- zná způsob, jak najít severku podle souhvězdí Velký vůz

 šifry:                     

- zná alespoň 5 způsobů jak jinak napsat morseovku

-  zná morseovu abecedu – čísla

- umí odhalit tajnou zprávu

- zná alespoň 5 šifer

- umí morseovu abecedu vysílat i přijmout

 znalost okolí:     

- vyšel na nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny

- zvládne namalovat jednoduchý plánek v přírodě

- dovede oddíl podle mapy na určené místo

- zná široké okolí klubovny/tábořiště

 

 

ŘEMESLNÍK 1.st. - věk 4-6 let

 

práce s nářadím:

- rozezná základní nářadí (nůž, sekera, pila, hřebík, šroub, lopata, hrábě, krumpáč…)

- umí zatlouct hřebík

- ví, jak se bezpečně používá nůž, sekera a pila

- rozezná syrový strom od suchého

- umí nanosit a naskládat dřevo

- umí používat hrábě a lopatu

- umí zašroubovat šroub

- umí po práci s nářadím vše zase uklidit

 uzly:                     

- uváže jednoduchý uzel

- zvládne uvázat lodní a liščí smyčku

- ví, kdy může tyto uzly využít

 výrobky/stavby:

- umí vydlabat dýni

- ví, jak se staví drak

- zvládne vyrobit zvířátka postavičky z přírodnin

- zvládne vybrat správné proutí na pomlázku

- zvládne 1 techniku zdobení velikonočních vajec

- umí navléct niť do jehly a navleč z korálků náhrdelník

- sám si vyrobí „deníček“ na lístečky

- umí vytvořit obtisky listů na papír či dřevo

- ovládá malování pastelkami, voskovkami i křídami

- umí používat štětec a nůžky

- ovládá techniku savování

- umí zpracovat keramickou hlínu nebo plastelínu

 

 

 

ŘEMESLNÍK 2.st. - věk 7-9 let

 

práce s nářadím:

- rozezná i méně známé nářadí (mačeta, poříz, hoblík, druhy šroubováků, kleští, pil…)

- ve dvojici uřízne špalek o průměru 10cm

- ví, jak se oseká pokácený strom od větví

- ví, jak se kácí strom

- vykope díru o rozměrech 40x40x40 cm

- umí používat rýč a motyku

- ví, jak se skladuje nářadí

- ví, že nářadí není hračka a chová se podle toho

 uzly:                     

- ví, jak se uchovávají provazy/lana

- zvládne uvázat ambulanční uzel, škotový uzel a liščí a lodní smyčku

- ví, kdy může tyto uzly využít

 výrobky/stavby:

- zvládne vydlabat a vyřezat dýni

- aktivně pomáhal se stavbou draka

- umí vyrobit šípy

- nařeže a připraví proutí na pletení pomlázky

- zvládne techniku batiky

- ovládá tři techniky zdobení vajec

- zvládne přišít knoflík

- s malou pomocí vyrobí březové koště

- ovládá techniku malování vodovkami i temperovými barvami

- zvládne vyrobit nástěnku

- umí používat tavící pistoli, sešívačku i děrovačku

- zvládne vyrobit jednoduché krmítko pro ptáčky

- vyrobí něco z keramické hlíny nebo z plastelíny

 

 

 

 ŘEMESLNÍK 3st. - věk 10-13 let

 

práce s nářadím:

- umí vytáhnout hřebík kleštěmi

- umí používat poříz

- zvládne naštípat špalek

- umí udělat třísky (alespoň hrst)

- porazí soušku a oseká jí od větví (do průměru 10 cm)

- umí osekat kůl do špice

- zatluče kůl do země palicí (paličkou)

 uzly:                     

- krom předešlých uzlů uváže ještě dračí smyčku, zkracovačku, rybářskou spojku

- uváže lodní smyčku na kůl

- umí uvázat břemeno do tzv. koše

- umí smotat lano

 výrobky/stavby:

- vyrobí lampión

- umí postavit draka

- umí vyrobit funkční luk

- uplete velikonoční pomlázku

- vybere si techniku obarvení trička, obarví ho a toto dozdobí např. pomocí fix na textil, třásněmi či korálky

- ovládá 5 technik zdobení velikonočních vajec

- zvládne vyšít jednoduchý obrázek (např. lesní moudrost na šátek)

- vyrobí ptačí budku

- namaluje na plátno nějaký výjev z přírody (zvíře, rostlinu, krajinku)

- udělá jednoduchou táborovou stavbu (lavičku, stolek, kozu na dřevo, klandr…)

 

  

SPORTOVEC   1.st -  věk 4-6 let

 

míčové hry:        

- odpálí míček baseballovou pálkou (5 pok. – 1 odpal)

- s florbalovou hokejkou projede slalom a vstřelí do prázdné branky gól

- umí chytit a hodit míč na vzdálenost 2 m

- kopne míč a dá gól ze vzdálenosti 5 m

- umí driblovat s míčem

 atletika:               

- hodí tenisovým míčkem do vzdálenosti alespoň 8 m

- bez rozběhu skočí do dálky alespoň 80 cm

- uběhne 50 m alespoň za 20 s

- uběhne bez zastavení 250 m

 ostatní cviky:     

- na hřišti vyleze na horolezeckou stěnu

- ujde trasu dlouhou alespoň 3 km

- vydrží v „závěsu“ alespoň 10 s

- udělá alespoň 10 lehů sedů

- udělá kotrmelec (s pomocí)

- udělá alespoň 25 dřepů – bez přestávky

- umí skákat panáka

- zvládá zacvičit rozcvičku

 ostatní sporty:    

- zvládne 1 gymnastický prvek

- umí jezdit na koloběžce

- umí jezdit na kole bez koleček, ujede alespoň 500 m

- plave za použití rukávků/destičky

- stál alespoň 2x na lyžích

- trefí terč lukem a šípem (10 pokusů/1 trefa) alespoň ze vzdálenosti 2 m

- vyjmenuje alespoň 10 sportů

- zvládne se postavit na zimní brusle, snaží se „bruslit“

 

  

SPORTOVEC  2.st. - věk 7-9 let

 

míčové hry:        

- odpálí míček baseballovou pálkou (5 pok.– 3 odp.)

- s florbalovou hokejkou si zvládne alespoň 10x přihrát

- umí chytit a hodit míč na vzdálenost 4 m

- kopne míč a dá gól ze vzdálenosti 10 m

- vstřelí basketbalovým míčem koš

- zvládne pinkat tenisovou raketou o stěnu

 atletika:               

- hodí tenisovým míčkem do vzdálenosti alespoň 15 m

- bez rozběhu skočí do dálky alespoň 120 cm

- uběhne 50 m alespoň za 15 s

- uběhne bez zastavení 500 m

 ostatní cviky:     

- vyšplhá na 2 m  tyč

- ujde trasu dlouhou alespoň 6 km

- vydrží v „závěsu“ alespoň 25 s

- udělá alespoň 20 lehů sedů

- udělá alespoň 5 kliky (mohou být dívčí)

- udělá alespoň 50 dřepů – bez přestávky

- umí skákat přes švihadlo

- zvládne předvést alespoň 4 cviky při rozcvičce

 ostatní sporty:    

- zvládne 3 gymnastické prvky

- na kole ujede alespoň 10 km (po cyklostezce) 5 km (v terénu)

- umí plavat i potopit se

- umí na lyžích dělat obloučky i zastavit

- trefí terč lukem a šípem (10 pokusů/3x trefa) alespoň ze vzdálenosti 3 m

- vyjmenuje alespoň 15 sportů

- umí bruslit na ledě

  

 

SPORTOVEC  3.st. -  věk 10-13 let

 

míčové hry:        

- odpálí míček baseballovou pálkou (5 pokusů – 4 odpal)

- umí hrát florbal, zná nejdůležitější pravidla

- umí chytit a hodit míč na vzdálenost 10 m

- kopne míč a dá gól ze vzdálenosti 15 m

- umí udělat dvoutakt

- umí hrát stolní tenis

 atletika:               

- hodí tenisovým míčkem do vzdálenosti alespoň 25 m

- bez rozběhu skočí do dálky alespoň 170 cm

- uběhne 50 m alespoň za 10 s

- uběhne bez zastavení 800 m

 ostatní cviky:     

- vyšplhá po laně

- ujde trasu dlouhou alespoň 10 km

- vydrží v „závěsu“ alespoň 40 s

- udělá alespoň 30 lehů sedů

- udělá alespoň 10 kliky (mohou být dívčí)

- udělá alespoň 100 dřepů – bez přestávky

- vydrží skákat bez chyby přes švihadlo 1 minutu

- dokáže vést celou rozcvičku a ví, proč je tato důležitá 

ostatní sporty:    

- zvládne 5 gymnastické  prvky

- na kole ujede alespoň 15 km (po cyklostezce) 10 km (v terénu)

- umí dva plavecké styly, uplave  50m,  5 pod vodou

- zvládne sjet sjezdovku na lyžích, umí vyjet po lanovce

- trefí terč lukem a šípem (10 pokusů/5x trefa) alespoň ze vzdálenosti 4 m

- vyjmenuje alespoň 20 sportů

- umí bruslit na kolečkových bruslích